Samenwerking met Miss Indian Beauty Queen per direct stop gezet.

MeetCharity

-PERSBERICHT-

Meetcharity heeft na een jaar partnerschap met gemengde gevoelens de samenwerking met Miss Indian Beauty Queen per direct stop gezet.

Tijdens deze samenwerking zijn diverse projecten uitgevoerd.

De inzamelingsacties zijn goed en vruchtbaar verlopen. Echter over de inzameling gehouden tijdens het trainingstraject vooraf en na de finale April 2019 voor de waterput(ten) in India is Miss Indian Beauty Queen tot op heden zeer vaag gebleven.

Zo hebben wij en anderen vragen gesteld over het totaal dat is opgehaald, voor welke dorp(en) en welke watervoorziening(en) het betreft.

Wij hebben hierover vele vragen gehad van onze achterban en aangezien ook wij in het ongewisse blijven en geen opheldering krijgen van Miss Indian Beauty Queen ,hebben wij besloten terstond de samenwerking op te zeggen.

Een andere reden voor ons besluit is dat afspraken zeer moeizaam werden nageleefd en soms ook niet. Dit brengt organisatorische risico’s met zich mee. De acties hebben met mensen te maken die geholpen willen worden en veelal tijd een niet te verspillen factor is. Een succesvol resultaat moet dan ook het gevolg zijn van gezamenlijke inspanningen op alle fronten.

Het einde van onze samenwerking kwijt Miss Indian Beauty Queen niet van haar verantwoordelijkheid om inzage te geven in de balans van de inzamelingen na ons als partner en haar verantwoordelijkheid naar derden.

Hierbij benadrukken wij dat de inzamelingsgelden op de rekening van Miss Indian Beauty the Netherlands zijn ontvangen en Meetcharity hier volledig buiten staat.

Wij als organisatie voelen dat wij volledig afstand moeten doen van alle projecten met Miss Indian Beauty Queen.
Omdat het vertrouwen in de organisatie is geschaad.

Voor vragen over bovengenoemde Waterput project en ingezamelde gelden kunt u zich wenden tot de organisatie Miss Indian Beauty Queen.

Ter afsluiting een woord van dank aan alle finalisten van 2019 die betrokken zijn geweest bij het Paaseitjes en Vakantie tasjes en inzamelingsproject voor de Voedselbank.

Onze dank is daarvoor dan ook erg groot bij hen en hun sponsoren die hebben meegedaan aan deze projecten.

Het Bestuur
Meetcharity