Huisregels

Om onze evenementen voor iedereen leuk en gezellig te houden hebben wij een aantal huisregels opgesteld die van toepassing zijn op iedereen die ons evenement bezoekt. Met deze Huisregels worden zaken als veiligheid, toegang en ook de regels voor het maken van foto en of video opname geregeld deze huisregels kun je hieronder nalezen.

Met het bezoeken van een Cars4Charity evenement stem je in met de toepasbaarheid en het naleven van onze huisregels. Misschien komen ze wat streng op je over maar wij willen onze evenementen gezellig houden voor iedereen en dan blijkt het (helaas) nodig om wat spelregels duidelijk te maken.


Door het betreden van het Cars4Charity evenementen terrein gaat u automatisch akkoord met het volgende reglement….

De volgende artikelen niet meenemen naar het evenement:
– Glaswerk
– Vuurwerk
– Drugs/Wapens

Volgende wel mee te nemen : Houdbare producten ter donatie aan De Voedselbank !!! En uiteraard een super goed humeur.

Verpest het evenement niet door de volgende gekke dingen te doen. Bezoekers die zich niet kunnen gedragen, dragen wij maar al te graag over aan de politie, bijvoorbeeld als je besluit het volgende gedrag te vertonen:

– Bedreiging van bezoekers of organisatie.
– Vernieling van het terrein, gebouwen, auto’s
– Handel in verdovende middelen
– Geweldpleging
– Wapenbezit
– Overlast door dronkenschap of drugsgebruik en geluidsoverlast
– Burnen en/of Klappen

Om het evenement leuk te laten verlopen, is het ook prettig als niet iedereen besluit rond te gaan rijden over het terrein. We weten het; het is Fun, maar helaas niet te handhaven. Daarom is de toegestane snelheid 5km per uur op het terrein. Ook het toebrengen van schade aan het wegdek valt hieronder.

Het is niet te toegestaan het aantal decibellen zo op te voeren dat er hinder van wordt ondervonden. Op last van de gemeente is het Niet toegestaan partytenten e.d. te plaatsen !!

Tevens wordt er van ieder geverwacht dat er respectvol met elkaar omgegaan wordt.

De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele schade en/of diefstal van privé eigendommen.

Aanwezig zullen zijn bevoegd Handhavers en verkeersregelaars om alles in goede banen te leiden.
Volg hun altijd hun aanwijzingen!!

pdf
Download het bezoekers regelement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Door het evenementen terrein van Cars4Charity te betreden gaat u tevens akkoord met onderstaande algemene bezoekersvoorwaarden.

pdf
Download onze algemene bezoekersvoorwaarden.